INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Przedszkole nr 156 istnieje od 1972 roku, zlokalizowane jest na terenie osiedla Bródno. Budynek ze wszystkich stron ogrodzony jest siatką, wejście znajduje się od ul. Żuromińskiej, która nie stanowi głównego szlaku komunikacyjnego. Placówka sąsiaduje z 46 Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego i kościołem.

Na tyłach budynku rozciąga się ogród, który stanowi plac zabaw dla dzieci z wyodrębnionymi terenami dla poszczególnych grup wiekowych. Na terenie ogrodu znajdują się piaskownice, sprzęt sportowo – rekreacyjny (huśtawki, zjeżdżalnie, sprężynowce, drabinki, pociąg, ławki, domki, wieże). Jest dużo zieleni: drzew i krzewów zapewniających cień. Takie warunki umożliwiają dzieciom możliwość długiego pobyt na powietrzu w ciągu całego roku.

W pobliskim sąsiedztwie przedszkola znajduje się nowoczesny basen „Muszelka”, Szkoła Podstawowa nr 42, Przychodnia Rehabilitacyjna i Park Bródnowski.

Budynek Przedszkola nr 156 jest dwukondygnacyjny. W pomieszczeniach piwnicznych znajduje się szatnia dla dzieci i personelu, a także 2 sale zajęć dodatkowych, garderoba ze strojami dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze, magazyn żywnościowy, toaleta dla personelu, pomieszczenie dla dozorcy. Na parterze znajdują się trzy sale zajęć i zabaw dla dzieci, zmywalnia, biblioteka pedagogiczna, pokój logopedy i psychologa, gabinet dyrektora, archiwum i łazienka dla personelu. Na pierwszym piętrze są trzy sale zajęć i zabaw dla dzieci bogato wyposażone, zmywalnia, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, pokój kierownika gospodarczego, łazienka dla personelu kuchennego.

Sale zajęć są duże, jasne, dostosowane do potrzeb dzieci. W każdej sali znajdują się różnorodne kąciki zainteresowań, kolorowe meble i zabawki, telewizory, komputery.

Na terenie przedszkola prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, umuzykalnienie. W placówce zatrudniony jest logopeda, który prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi wykazującymi wady wymowy i zajęcia profilaktyczne dla całej grupy. Kontynuowana jest także współpraca z psychologiem, oddelegowanym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej który służy swoją pomocą zarówno dzieciom, ich rodzicom jak i nauczycielom. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego i programy edukacyjne zatwierdzone do pracy z dziećmi. Aktualne informacje o życiu placówki i  pracy dydaktyczno – wychowawczej w poszczególnych grupach są dostępne w wydawanej raz w miesiącu gazetce przedszkolnej „Przedszkolak”.

Dzieci podzielone są na grupy zbliżone wiekowo. Cały personel dba o dzieci, zapewniając im bezpieczeństwo zarówno psychiczne jak i fizyczne.